You are proceeding to a page containing mature content. Is this OK?

check Yes, show me everything
close No, hide anything sensitive

Top 25 Coolest Seiyuu

takahiro-sakurai

Both seiyuu-fancying fujoshi and otaku seem to have piled in on this effort to determine the coolest seiyuu, whether by dint of voice, personality, or looks.

The ranking:

1. Takahiro Sakurai

2. Mamoru Miyano

3. Yuichi Nakamura

4. Hiroshi Kamiya

5. Miyuki Sawashiro

6. Daisuke Ono

7. Nobuhiko Okamoto

8. Tomokazu Sugita

9. Jun Fukuyama

10. Koji Yusa

11. Soichiro Hoshi

12. Yoshimasa Hosoya

13. Kazuya Nakai

14. Takehito Koyasu

15. Hikaru Midorikawa

16. Yuki Kaji

17. Akira Ishida

18. Yoko Hikasa

19. Hiro Shimono

20. Miyu Irino

21. Saito Chiwa

22. Maaya Sakamoto

23. Kenichi Suzumura

24. Romi Park

25. Mitsuki Saiga

Leave a Comment

78 Comments