Sexy Erio Touwa Cosplay

kanda-midori-erio-towa-05

Pizza muching alien Erio Touwa, from Denpa Onna to Seishun Otoko, is given a quite sexy cosplay by none other than Kanda Midori.

kanda-midori-erio-towa-01
kanda-midori-erio-towa-02
kanda-midori-erio-towa-03
kanda-midori-erio-towa-04
kanda-midori-erio-towa-05
kanda-midori-erio-towa-06
kanda-midori-erio-towa-07
kanda-midori-erio-towa-08
kanda-midori-erio-towa-09
kanda-midori-erio-towa-10
kanda-midori-erio-towa-11
kanda-midori-erio-towa-13
kanda-midori-erio-towa-14
kanda-midori-erio-towa-15
kanda-midori-erio-towa-16
kanda-midori-erio-towa-17
kanda-midori-erio-towa-18
kanda-midori-erio-towa-19

Leave a Comment

100 Comments