Busu-Kawaii Yui Hirasawa Cosplay

akasan-yui-hirasawa-cosplay-001

Busu-kawaii cosplay idol Akasan‘s love of inappropriate facial expressions and daring application of Photoshop return once again, this time with some Yui Hirasawa cosplay covering her key costumes:

akasan-yui-hirasawa-cosplay-002
akasan-yui-hirasawa-cosplay-003
akasan-yui-hirasawa-cosplay-004
akasan-yui-hirasawa-cosplay-005
akasan-yui-hirasawa-cosplay-006
akasan-yui-hirasawa-cosplay-007
akasan-yui-hirasawa-cosplay-008
akasan-yui-hirasawa-cosplay-009
akasan-yui-hirasawa-cosplay-010
akasan-yui-hirasawa-cosplay-011
akasan-yui-hirasawa-cosplay-012
akasan-yui-hirasawa-cosplay-013
akasan-yui-hirasawa-cosplay-014
akasan-yui-hirasawa-cosplay-015
akasan-yui-hirasawa-cosplay-016
akasan-yui-hirasawa-cosplay-017
akasan-yui-hirasawa-cosplay-018
akasan-yui-hirasawa-cosplay-019
akasan-yui-hirasawa-cosplay-020
akasan-yui-hirasawa-cosplay-021
akasan-yui-hirasawa-cosplay-022
akasan-yui-hirasawa-cosplay-023
akasan-yui-hirasawa-cosplay-024
akasan-yui-hirasawa-cosplay-025
akasan-yui-hirasawa-cosplay-026
akasan-yui-hirasawa-cosplay-027
akasan-yui-hirasawa-cosplay-028
akasan-yui-hirasawa-cosplay-029
akasan-yui-hirasawa-cosplay-030
akasan-yui-hirasawa-cosplay-031
akasan-yui-hirasawa-cosplay-032
akasan-yui-hirasawa-cosplay-033
akasan-yui-hirasawa-cosplay-034
akasan-yui-hirasawa-cosplay-035
akasan-yui-hirasawa-cosplay-036
akasan-yui-hirasawa-cosplay-037
akasan-yui-hirasawa-cosplay-038
akasan-yui-hirasawa-cosplay-039
akasan-yui-hirasawa-cosplay-040
akasan-yui-hirasawa-cosplay-041
akasan-yui-hirasawa-cosplay-042
akasan-yui-hirasawa-cosplay-043
akasan-yui-hirasawa-cosplay-044
akasan-yui-hirasawa-cosplay-045
akasan-yui-hirasawa-cosplay-046
akasan-yui-hirasawa-cosplay-047
akasan-yui-hirasawa-cosplay-048
akasan-yui-hirasawa-cosplay-049

Leave a Comment

188 Comments