Senran Kagura Finally Tearing Loose


senran-kagura-3-002
senran-kagura-3-003

Things have begun to heat up in the 3rd outing of hyper boob anime Senran Kagura, with plenty of clothes ripping action added to the usual buxom bishoujo battles…

senran-kagura-3-001
senran-kagura-3-002
senran-kagura-3-003
senran-kagura-3-004
senran-kagura-3-005-1
senran-kagura-3-006
senran-kagura-3-007
senran-kagura-3-008
senran-kagura-3-009
senran-kagura-3-010
senran-kagura-3-011
senran-kagura-3-012
senran-kagura-3-013
senran-kagura-3-014
senran-kagura-3-015
senran-kagura-3-016
senran-kagura-3-017
senran-kagura-3-018
senran-kagura-3-019
senran-kagura-3-020
senran-kagura-3-021
senran-kagura-3-022
senran-kagura-3-023
senran-kagura-3-024
senran-kagura-3-025
senran-kagura-3-026
senran-kagura-3-027
senran-kagura-3-028

Omake:

senran-kagura-3-omake-002
ïwøB±§¤­Õí¥«¥Ð©`±í
senran-kagura-3-omake-004
senran-kagura-3-omake-005
senran-kagura-3-omake-006
senran-kagura-3-omake-007


Leave a Comment

36 Comments